Instytut Historii i Archiwistyki

Pani Dyrektor mgr Joanna Dziadkowiec została ponownie powołana w skład Komisji Interesariuszy zewnętrznych Instytutu Historii i Archiwistyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.