Konferencja Szkoleniowa SAP „Przyszłość a zabezpieczenie przeszłości. Skąd przyszliśmy, gdzie jesteśmy, dokąd idziemy”

Białystok 11-13 Września 2019

Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich organizuje od ponad dwóch dekad ogólnopolskie konferencje szkoleniowe, których celem jest popularyzacja teoretycznej jak i praktycznej wiedzy o postępowaniu z dokumentacją wytworzoną w instytucjach naukowych i kulturalnych.

Podczas konferencji poruszone zostały zagadnienia:

– między nauką a kulturą — szansa czy klincz;

– funkcjonowanie dziekanatów w kontekście Ustawy 2.0 i przepisów wykonawczych;

– archiwa okiem użytkownika i regionalisty.

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Pani Joanna Dziadkowiec, Dyrektor firmy Kom-Pro poprowadziła wykład pod tytułem „Udostępniania dokumentacji w świetle unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych jak i również Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych”