Zjazd Studentów Archiwistyki

Firma KOM-PRO będzie uczestniczyła w 20 Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Archiwistyki.

Pani Joanna Dziadkowiec jako wysokiej klasy specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz wykładowca akademicki przedstawi temat : „Archiwum w świetle RODO”.