ArchSySWWW

Do szerokiego wachlarza zasobu programów wspomagających pracę Archiwum Zakładowego, dodano moduł umożliwiający dostęp do akt z dowolnego miejsca poprzez INTERNET.

ArchSySWWW to Elektroniczny ekspert w Archiwum Zakładowym, który umożliwia:

 

 • Automatyzację ewidencji dokumentacji gromadzonej, udostępnianej oraz poddanej selekcji
 •  Prowadzenie ewidencji w archiwach o rozproszonej strukturze
 •  Wprowadzenie bardziej szczegółowej formy ewidencji i informacji archiwalnej -pozwalającej na zwiększenie efektywności poszukiwań danych
 •  Sieciowy dostęp do informacji zawartych w bazie danych
 •  Możliwość pełnej kontroli nad przekazywanymi materiałami archiwalnymi
 •  Łatwe i szybkie przeszukiwanie zgromadzonej dokumentacji
 •  Możliwość szukania dokumentacji z różnych poziomów Archiwum
 •  Możliwość sortowania materiałów archiwalnych wg typów symboli dokumentacji
 •  Uproszczenie czynności związanych z prawidłowym opisem teczek, przygotowaniem spisu zdawczo odbiorczego
 •  Automatyzację sprawozdawczości archiwum w zakresie ilości i rodzaju dokumentacji gromadzonej, udostępnionej i poddanej selekcji w dowolnym przedziale czasu
 •  Prowadzenie opisu archiwum i jego zasobu, a tym samym poprawę przepływu informacji między Archiwum Państwowym a Zakładowym na temat zasobu i organizacji tego ostatniego

 Wybrane funkcje systemu

Ewidencja Zasobu:

 • Ewidencja spisów zdawczo – odbiorczych
 •  Kartoteka ewidencji teczek akt
 •  Ewidencja udostępniania zasobu
 •  Ewidencja selekcji zasobu

Słowniki:

 • Słownik Parametrów Stałych Systemu
 •  Słownik Jednostek Organizacyjnych
 •  Słownik Kategorii Akt
 •  Słownik Wytwórców Akt
 •  Słownik Uprawnień
 •  Słownik Użytkowników

Patrząc od strony technicznej, ArchSyS jest zgrabną, elegancką konstrukcją, zaprojektowaną tak, aby optymalnie wypełniała swoje funkcje. Program wyposażony jest w przyjazny, intuicyjny i wygodny w użyciu interfejs, który powoduje, że po wdrożeniu nie wymaga od żmudnych szkoleń. Dzięki przemyślanej parametryzacji, możliwe jest przykrojenie bądź rozszerzenie systemu zgodnie z indywidualnymi potrzebami odbiorcy.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email