ArchTech

System ArchTech przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej dokumentacji technicznej przekazywanych do archiwów w danych jednostkach organizacyjnych. Poprzez swoje funkcjonalności ArchTech jest doskonałym narzędziem do usystematyzowania pracy w archiwum. Ewidencja dokumentów prowadzona w systemie ArchTech pozwala na szybkie wyszukiwanie informacji, a dodatkowo w łatwy sposób umożliwia selekcję zasobu, ewidencję udostępnień.

System ArchTech składa się z następujących modułów:

  • Ewidencja Zbiorcza (zbiorczy spis spisów)
  • Ewidencja Projektów (rejestr projektów – pozycji)
  • Teczka / Matryc (ewidencja teczek)
  • Rejestr
  • Udostępnianie
  • Selekcja
  • Zespół
  • Rzeczowe Wykazy Akt
  • Słowniki Systemowe (zawierające wykaz jednostek organizacyjnych, rzeczowe wykazy akt i inne)

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email