Basker

Stworzony przez naszą firmę system Basker przeznaczony jest przede wszystkim dla jednostek Straży Miejskiej i Gminnej oraz Policji, upraszcza ewidencję różnego typu mandatów. Oczywiście moduł ten ma wiele innych zalet, które zostały przedstawione poniżej. Pragniemy także zwrócić uwagę, iż wszystkie tworzone przez nasze przedsiębiorstwo produkty są dostosowywane do specyficznych, rzeczywistych potrzeb konkretnego Klienta. Z tej przyczyn poniższe walory są cechami wspólnymi szerszej grupy programów Basker.

System informatyczny dla Służb Porządkowych zapewnia:

 • obsługę ewidencji mandatów
 •  obsługę ewidencji wniosków skierowanych do sądu
 •  automatyzację przygotowywania meldunków dziennych
 •  prowadzenie statystyk wg różnych kryteriów w czasie
 •  możliwość pracy w środowisku sieciowym
 •  dopisywanie danych do słownika w czasie pracy na systemie, ponieważ są one zdefiniowane jako otwarte
 •  zaczytywanie danych słownikowych pochodzących z systemu obsługującego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 •  większą kontrolę nad wprowadzaniem, analizowaniem
  i przechowywaniem zgromadzonych informacji, gdyż dostęp do tych danych i funkcji naszego systemu uzależniony jest od określonego poziomu dostępu użytkownika, który określany jest osobistym loginem i hasłem
 •  ochronę baz danych przed osobami niepowołanymi dzięki różnorodnym zabezpieczeniom przed dostępem
 •  prostą i przejrzystą obsługę, ponieważ system posiada szczegółowo i sumiennie opracowany interface graficzny, który może zostać zmodyfikowany na życzenie klienta
 •  pełną współpracę z pakietem Office (wszystkie wydruki i statystyki przenoszone są do Worda, Excela)

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email