Resak

Moduł ten jest przeznaczony do pracy w wydziałach

Moduł Resak to idealne rozwiązanie umożliwiające:

 • Prowadzenia automatyzacji spraw i pism poprzez rejestrację, datowanie i klasyfikację
 •  Wielopoziomowej dekretacji, odłożenia sprawy Ad Akta
 •  Wprowadzenie bardziej szczegółowej formy ewidencji i informacji o sprawach i pismach, co pozwala na zwiększenie efektywności poszukiwania danych
 •  Określenie jednostek organizacyjnych do wiadomości, którym zostanie zadekretowana sprawa
 •  Wyszczególnienie komórek organizacyjnych oraz pracowników odpowiedzialnych za sprawę na danym etapie
 •  Wyszczególnienie osób, firm czy jednostek administracyjnych związanych ze sprawą oraz ich dane
 •  Wykaz osób upoważnionych do kontaktów i decyzji
 •  Rejestracja wszystkich pism i dokumentów powstałych w odpowiedzi na dany dokument
 •  Określenie stanu sprawy od momentu jej powstania, poprzez wszystkie etapy, aż po zamknięcie z opisem rozwoju w czasie i wyszczególnieniem pracowników i komórek organizacyjnych z nią związanych
 •  Sieciowy dostęp do informacji zawartych w bazie danych, a tym samym uzyskanie przez pracowników i komórek organizacyjnych bezpośrednio na stanowisku pracy rzetelnej informacji o:
 •  historii sprawy (od momentu wpływu korespondencji po odpowiedź)
 •  zawartości zasobu
 •  miejscu przechowywania potrzebnej dokumentacji
 •  stanie sprawy na dany moment, analizach i sprawozdaniach np. dla obiektów, pracowników, miejscowości
 •  Monitorowanie przez kierownika wydziału dokumentów wypływających do danego wydziału, zespołu
 •  Przygotowanie wysyłki
 •  Funkcje administracyjne np. łączenie spraw czy ich akceptacja
 •  Prowadzenie ewidencji specjalnych

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email