Spis

Do szerokiego wachlarza zasobu programów wspomagających pracę Archiwum Zakładowego, dodano moduł spis. Moduł ten pozwala na obsługę spisów zerowych wydziałów merytorycznych.

Zalety rozszerzenia oprogramowania ArchSys o moduł spis zerowy.

 • automatyzację ewidencji projektów spisów tworzonych przez pracowników,
 • wykorzystanie słowników a w szczególności Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt,
 • rozszerzanie opisu,
 • kontrola na poziomie Archiwum projektu spisu,
 • zatwierdzanie spisu,
 • przygotowanie wydruku spisu zdawczo – odbiorczego,
 • opisy tomów,
 • naklejki,
 • kody kreskowe,
 • sieciowy dostęp do informacji zawartych w bazie danych, a tym samym uzyskanie przez pracowników komórek organizacyjnych bezpośrednio na stanowisku pracy rzetelnej informacji o zawartości zasobu i miejscu przechowywania potrzebnej dokumentacji,
 • uproszczenie czynności związanych z prawidłowym opisem teczek, przygotowaniem spisu zdawczo odbiorczego,
 • rozliczalność pracowników komórek merytorycznych.

Cechy rozwiązania:

 • Platforma www.
 • Logowanie domenowe.
 • Tworzenie logów.
 • TLS.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email