RODO

Przygotuj firmę na nowe przepisy!

 

Świadczymy szeroki zakres usług związanych z ochroną danych osobowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane również „RODO”) – stawia właścicieli firm przed koniecznością wdrożenia kilkudziesięciu elementów procedury ochrony danych – poczynając od inwentaryzacji zasobów informacyjnych na polityce naruszeniowej i rejestrach czynności kończąc.

Czy jako Administrator danych osobowych (pracowników, klientów, kontrahentów …) przetwarzasz je w sposób legalny, czyli zgodny z przepisami:

 • Posiadasz wymaganą dokumentację ochrony danych osobowych?
 • Polityka i Instrukcja są wdrożone i ich stosowanie jest okresowo kontrolowane ?
 • Systemy informatyczne w Twojej Firmie spełniają wymagania RODO ?
 • Przeprowadzasz w Firmie okresowe sprawdzenia w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Osoby przetwarzające dane osobowe są do tego upoważnione, przeszkolone i świadome warunków, jakie muszą spełniać , aby zapewnić bezpieczeństwo tych danych ?
 • Masz podpisane umowy powierzenia danych osobowych, jeśli korzystasz z usług zewnętrznych np. biura rachunkowego, firmy informatycznej itp. lub sam wykonujesz takie usługi na rzecz Zleceniodawcy ?

To Ty jako Właściciel, Prezes, Kierownik jednostki ponosisz odpowiedzialność administracyjną, karną i cywilną za uchybienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Już od 25 maja 2018 roku każda firma i jednostka organizacyjna będzie zobowiązana do prowadzenia procedury naruszeniowej oraz do zgłaszania incydentów ochrony danych do urzędu ochrony danych pod karą do 10 mln euro za zaniechanie!

Z naszej oferty wybierzecie Państwo wygodne rozwiązanie dla swojej firmy:

 • Przeprowadzenie audytu.
 • Opracowanie lub dostosowanie istniejącej niezbędnej dokumentacji do wymagań RODO.
 • Wskazanie środków zabezpieczenia danych.
 • Szkolenie w przedmiocie RODO
 • Przygotowywanie wzoru umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Cena ustalana jest po indywidualnych konsultacjach w oparciu o informacje przekazane przez Administratora Danych Osobowych.

Zapraszamy do kontaktu: doradca@kom-pro.pl tel. 52 322 22 34.

Nasze referencje: