Warszaty z obsługi merytorycznej i administracyjnej platformy ePUAP

Zakres prac:

1.      Platforma ePUAP –informacje ogólne, założenia, korzyści stosowania, praca na platformie.

2.      Bezpieczny podpis elektroniczny – zastosowanie, podpisywanie dokumentów.

3.      Profil zaufany ePUAP –definicja, podstawa prawna, zasady potwierdzania, metody zakładania.

4.      Zarządzanie kontem, poziomy uprawnień.

Plan warsztatów:

1.      Praktyczne zastosowanie podpisu elektronicznego.

2.      Teoria dotycząca platformy ePUAP i profilu zaufanego.

3.      Ćwiczenia na stanowiskach pracy.

·         Zakładanie konta

·         Wysłanie wniosku o wydanie profilu zaufanego

·         Zakładanie skrytek

·         Odbieranie dokumentów, wykonanie odpowiedzi, podpisywanie dokumentów, dołączanie załączników

·         Odbiór dokumentów awizowanych

·         Tworzenie pism, dołączanie załączników

·         Zakładanie sprawy, dołączanie pism do sprawy istniejącej

·         Archiwizowanie danych

Jak zgłosić się na szkolenie:

·         Termin warsztatów do ustalenia między stronami

·         Przewidywalny czas warsztatów około 6 h

·         Miejsce warsztatów: siedziba Zamawiającego lub w siedzibie firmy Kom-Pro

·    Plan szkolenia i tematyka ustalana miedzy stronami (dopasowanie do potrzeb i poziomu zaawansowania grupy)

·         Zgłoszenia należy składać na adres biuro@kom-pro.pl