XVI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo–Organizacyjna „Zasób archiwum wymiaru sprawiedliwości jako źródło informacji”

9-12 Kwietnia 2019

XVI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo – Organizacyjna, to wydarzenie podczas którego spotykają się specjaliści z zakresu Archiwistyki, by wymienić poglądy, podzielić się spostrzeżeniami, dobrymi radami. To jedyna możliwość spotkania się całego środowiska archiwistów wymiaru sprawiedliwości. Konferencja zapewnia bardzo wysoki poziom merytoryczny. Tematykę dostosowuje się do potrzeb środowiska, zmian przepisów, wypracowywania nowych rozwiązania. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Pani Joanna Dziadkowiec, Dyrektor firmy Kom-Pro poprowadziła wykład pod tytułem „RODO w archiwum po roku obowiązywania”